Leden login | Volg ons op:  

 

NTG 140 jaar, Brief van de voorzitter

Geplaatst op 25-10-2020  -  Categorie: Algemeen

logontg

Rotterdam, 26-10- 2020

 

 

Geachte collega, , 

 

Geachte dames en heren leden,

 

Vandaag, 26 oktober 2020 is een bijzondere en heugelijke dag. 

Het is 140 jaar geleden, dat op 26 oktober 1880 het Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap werd opgericht. Wij zouden dat op komende vrijdag 30 oktober in stijl vieren.

 

Helaas werken de huidige omstandigheden bepaald niet mee; het coronavirus hebben we helaas nog steeds niet bedwongen. Sterker nog, de tweede golf is inmiddels begonnen en de aantallen lijken nog niet af te vlakken. Eerlijk gezegd ben ik blij, dat het bestuur het Lustrum Congres in een eerder stadium doorgeschoven heeft naar 29 oktober 2021. Ons aller gezondheid is gewoon te belangrijk.

 

Laat ik mij dan ook direct tot u allen wenden.

Ik hoop, dat het met u en uw naasten goed gaat, ondanks deze bizarre tijden.

Hopelijk kunnen wij elkaar weer spoedig ontmoeten tijdens een bijeenkomst van het NTG. Tot het echter zover is, is het nog even oppassen geblazen.

 

De Nederlandse overheid geeft aan, dat de corona-aanpak is erop gericht het coronavirus maximaal te controleren, onze zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Er geldt nu zelfs weer een gedeeltelijke lockdown met maatregelen waarvan men hoopt, dat het aantal besmettingen snel daalt. Het idee is het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

Dit is ook een belangrijke reden geweest voor het bestuur van het NTG om zowel ons Voorjaarscongres als ook ons Lustrum Najaarscongres te verschuiven. 

Wat dat betreft is er de afgelopen maanden niet bijster veel veranderd.

Enkele maanden schreef ik nog ‘Beide NTG-Congressen vinden dit jaar helaas niet plaats; onder de huidige RIVM-richtlijnen is het niet eenvoudig elkaar fysiek te ontmoeten.’ Dit was nog met de hoop, dat het spoedig beter zou worden. Helaas is het nog behoorlijk ongewis, wanneer precies we ons weer als vanouds kunnen bewegen en wanneer wij ons weer als Genootschap als vanouds op onze doelstellingen kunnen richten.

Op de NTG-website staan onze doelstellingen prominent vermeld:

Doelstellingen

·       Het genootschap stelt zich ten doel de bevordering van de tandheelkunde gezien vanuit de ontwikkelingen op het maatschappelijk vlak en in de tandheelkundige of daaraan verwante wetenschap.

·       Het genootschap tracht dit doel te bereiken door onder andere het houden van vergaderingen tot het behandelen van onderwerpen met betrekking tot de theorie en de praktijk van de tandheelkunde, welke onderwerpen bij voorkeur door de leden worden ingeleid.

 

Het Voorjaarscongres en het Najaarscongres met de bijbehorende ledenvergaderingen waren altijd hoogtepunten in onze agenda’s. Het zijn momenten, waarbij wij elkaar ontmoeten, met elkaar van gedachten kunnen wisselen, ‘onderwerpen behandelen met betrekking tot de theorie en de praktijk van de tandheelkunde, welke onderwerpen bij voorkeur door de leden worden ingeleid’, met elkaar debatteren, enz. Ik kijk ernaar uit, elkaar weer gewoon te kunnen ontmoeten, in de ogen kunnen kijken en met elkaar van gedachten kunnen wisselen.  

 

Zolang we elkaar nog niet fysiek kunnen ontmoeten, kunnen we onze toevlucht nemen zijn tot de NTG-site. Enkele maanden geleden waren we begonnen met de Corona-Kroniek. U wordt nog steeds van harte uitgenodigd uw gedachten te delen in een bijdrage in deze Kroniek. 

 

Namens het bestuur wens ik u allen heel veel sterkte toe en hoop dat wij er ook beter en sterker uitkomen.

Pas goed op elkaar en blijf gezond.

 

Tot snel.

 

Met vriendelijke groeten, Hans Mulder Maters

 

 

 

 


 

Contact

Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap

ofni.[antispam].@tandheelkundiggenootschap.nl

 

Menu

Ons Genootschap

Het genootschap stelt zich ten doel de bevordering van de tandheelkunde gezien vanuit de ontwikkelingen op het maatschappelijk vlak en in de tandheelkundige of daaraan verwante wetenschap.

Het genootschap tracht dit doel te bereiken door onder andere het houden van vergaderingen tot het behandelen van onderwerpen met betrekking tot de theorie en de praktijk van de tandheelkunde, welke onderwerpen bij voorkeur door de leden worden ingeleid.